Sınav Hazırlık Programları

Sınav Hazırlık ProgramlarıKonservatuvarlar, Güzel Sanatlar Liseleri, Eğitim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri için sınava hazırlık sürecinde aşağıda yer alan konularda öğrencinin bireysel ihtiyacına yönelik bir program uygulanmaktadır.

 • Temel ve İleri Müzik Bilgileri
 • Solfej – Deşifre (Müziksel Okuma)
 • Dikte (Müziksel Yazma)
 • Nota Okuma
 • Müzik Tarihi ve Form Bilgisi
 • Armoni ve Form Bilgisi
 • Çok Ses İşitme – Yineleme (İki, Üç , Dört Ses Duyma)
 • Ezgisel Bellek
 • Ritimsel Bellek
 • Şan Eğitimi
 • Ana Enstrüman Eğitimi + Yardımcı Piyano Eğitimi